logo Pure Water Group

Disclaimer

lijn

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Pure Water Group besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid van deze informatie, maar kan niet garanderen dat deze informatie geheel juist, volledig en actueel is. Als gebruiker moet u zich ervan bewust zijn dat informatie kan veranderen zonder dat u hiervan vooraf op de hoogte wordt gebracht.

Pure Water Group aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelen naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin is Pure Water Group verantwoordelijk voor de informatie op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Deze website is exclusief eigendom van Pure Water Group. Het is toegestaan om de inhoud van deze website – uitsluitend voor informatieve doeleinden en voor eigen gebruik – te kopiëren, af te drukken en te gebruiken, met uitsluiting van elke andere vorm van verveelvoudiging, distributie en/of exploitatie onder derden. Door deze website te bekijken, stemt u in met de inhoud van deze disclaimer.