logo Pure Water Group

Hemodialyse

lijn
Mensen met een chronische of een acute nierinsufficiëntie dienen hun bloed te zuiveren met behulp van een kunstnier (hemodialyse). Bij dit proces vindt via diffusie, osmose en filtratie uitwisseling van stoffen plaats tussen bloed en (extra) gezuiverd water. Afhankelijk van het type behandeling dient de waterkwaliteit aan specifiekerichtlijnen te voldoen.
Waterkwaliteit van levensbelang

Contaminatie van het (extra) gezuiverde water heeft direct gevolgen – zoals inflammatoir syndroom en hypertensie – voor de nierpatiënt. Vanwege de behandelingsduur is de potentiële contacttijd met (an)organische vervuiling echter groot. Voor hemodialyse is de waterkwaliteit dan ook letterlijk van levensbelang. Zo bedraagt de maximale hoeveelheid pyrogenen waaraan een patiënt via de intraveneuze route mag worden blootgesteld 5,0 IU endotoxinen per kg lichaamsgewicht per uur, op basis van de maximale hoeveelheid die per 24 uur mag worden toegediend. Bij toepassing van high-flux kunstnieren – waarbij backfiltratie kan optreden – wordt bovendien aangeraden om de maximale waarde voor pyrogenen van 0,25 IU/ml te verlagen naar 0,025 IU/ml. Medisch gezien is er op dit moment al behoefte aan aanscherping van deze waarden. Het wachten is echter op een nauwkeurige en betrouwbare meetmethode om waarden lager dan 0,025 IU/ml te bepalen.

 

Hoe werkt dialyse? Bekijk deze informatieve film.

 

Nacht- en 24-uurs dialyse

Naast onbetwiste kwaliteit dient een eigentijdse hemodialyse-installatie bovendien te beschikken over voorzieningen om stilstand te voorkomen, zeker nu steeds meer dialysecentra hun diensten uitbreiden met nacht- en 24-uurs dialyse. Pure Water Group beschikt nú al over referenties voor installaties die geschikt zijn om 24 uur per dag dialyse te kunnen aanbieden en die onderhoud tijdens kantooruren mogelijk maken.

Meer informatie

Om gedurende een langere periode de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen, is een hoogwaardige waterbehandelingsinstallatie vereist. Pure Water Group levert complete systemen voor hemodialyse die nu al voldoen aan de eisen voor extra gezuiverd water (<0,1 kve/ml en <0,025 IU/ml), zuinig omgaan met water en elektra en standaard zijn voorzien van energiezuinige pompen (in de EU verplicht per 2013). Belangstelling? Neem dancontact met ons op.

Referentieprojecten

Bekijkhier enkele referentieprojecten.