Service ondersteuning

service vragen

Indien u service gerelateerde vragen heeft, neem dan contact op via het formulier. 

service ondersteuning

De waterbehandelingsinstallatie beschikt naast de eigen primaire besturing over een aparte computer voor de registratie, bewaking en visualisatie van procesdata. Door een internetverbinding kan deze berichten versturen via e-mail en tevens op afstand worden benaderd waardoor onze service organisatie in staat wordt gesteld assistentie te verlenen in geval van een melding en/of storing. Deze laatste functie vormt een belangrijke bijdrage in de continuïteit van de waterproductie en verlangt daarom een solide en snelle verbinding.

Om te voorkomen dat een eenvoudige storing kan leiden tot een volledige onderbreking van de waterproductie adviseren wij de volgende methode om de externe verbinding tot stand te brengen. Via een GSM module kan er een draadloze verbinding met de waterbehandelingsinstallatie worden gerealiseerd zonder gebruik te hoeven maken van uw netwerk.

Ontworpen voor het transport van data-intensieve applicaties over 4G is de GSM gateway een goed en veilig alternatief voor de bestaande netwerken in de ziekenhuizen. De VPN verbinding wordt tot stand gebracht via een tweetraps authenticatie voor maximale bescherming. Met volledig behoud van de huidige functies is verbinding nu mogelijk zonder inbreuk te maken op lokale protocollen en zonder tussenkomst van lokale functionarissen.

ALL OVER
THE WORLD

Projects

Regions

Technologies