W&F Technologies heeft vandaag de acquisitie van Pure Water Group wereldkundig gemaakt. Met deze strategische uitbreiding ontstaat er een krachtige synergie tussen de bestaande entiteiten REDstack, W&F Technologies en Pure Water Group.

REDstack is marktleider in de ontwikkeling van Reverse Electro Dialysis (RED) technologie. De RED technologie, ook bekend als Blue Energy wordt toegepast om duurzame energie te winnen uit het contact tussen zoet en zout water. In de energie transitie is Blue Energy een belangrijke aanvulling, omdat het continue beschikbaar is.

Naast de ontwikkeling en productie van RED-stacks produceert REDstack tevens Electro Dialysis stacks (ED stacks). Typische ED applicaties zijn het ontzouten van brak water, het terugwinnen van brijn en het behandelen van blowdown water afkomstig uit koeltorens.

Een nieuwe ontwikkeling van de ED-technologie  is het terugwinnen van voedingstoffen als NH3 uit verschillende industriële, gemeentelijke en agrarische afvalwaterstromen.

W&F Technologies is gespecialiseerd in de ontwikkeling van elektrochemische systemen voor waterbehandeling, energieopwekking en nutriënten-terugwinning. W&F Technologies werkt nauw samen met diverse onderzoek partners om elektrochemische systemen commercieel beschikbaar te maken.

Pure Water Group is een bekende producent van geavanceerde en duurzame waterzuiveringsapparatuur. Kernactiviteiten zijn installaties voor de productie van Ultra Puur en High Purity Water voor industrie, gezondheidszorg en farmaceutische applicaties, veelal op basis van ElectroDeIonisatie (EDI) en membraan ontgassing (MD).

De Pure Water Group entiteiten Pure Water Systems en Pure Water Technologies opereren vanuit het hoofdkantoor in Nederland en vestigingen in Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Door deze acquisitie versterkt Pure Water Group haar positie in de wereld van duurzame waterbehandeling. De toevoeging van Reverse Electro Dialysis (RED) en Electro Dialysis (ED) technologieën bieden meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van systemen voor de behandeling en hergebruik van uitdagende industriële- en afvalwaterstromen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

www.wftechnologies.nl

www.purewatergroup.com

www.redstack.nl

contact Pieter Hack 

 

 

The Pure Water Group brings together over 25 years of applied knowledge and all-round experience with advanced and sustainable electrochemical separation solutions for pure and clean water production. The latest enhanced performance of the Evoqua modules continue the Pure Water Group tradition to pursue improvements and retain leadership in water purification technology.